Cách cắt may các dạng cổ áo căn bản

Cổ áo là phần khoét trên thân áo để tạo thành kiểu áo sử dụng được theo đúng yêu cầu.

Cổ áo là chi tiết chính không thể thiếu được của thân áo.

Có nhiều dạng cổ áo được điều chỉnh từ dạng cổ tròn căn bản.

Mỗi dạng cổ được dùng cho nhiều kiểu thân áo khác nhau. Các dạng cổ đều có cùng cách thực hiện, chỉ thay đổi ở phần vẽ cổ áo theo yêu cầu.

1-CỔ TRÒN CĂN BẢN

1/Vẽ cổ:

Dạng cổ này phù hợp với các kiểu viền tròn dẹp (viền bọc mép, viền gấp mép) hoặc ráp các kiểu bâu đứng (bâu lãnh tụ, bâu lật ôm như bâu lá sen, bâu lật có chân như bâu tơ năng..)

Nếu may các dạng bâu lật bẹt (bâu đăng tông, bâu chữ B, cánh én, sam, carê…) thì cổ tròn căn bản phải chỉnh lại cho phù hợp với yêu cầu của bâu lật. Đó là cổ sau không thay đổi, cổ trước thì vẽ lại dạng cong cổ.

2/Khoét cổ:

Viền tròn: khoét cổ theo đường vẽ, không thêm đường may.

Viền dẹp hay còn gọi là viền gấp mép: khoét cổ có chừa thêm 0.5cm đường may.

3/Cắt vải viền cổ:

Viền tròn (viền bọc mép): cắt vải xéo, cắt hình chữ nhật.

Độ rộng tuỳ theo yêu cầu nẹp to hay nhỏ khoảng 2.5cm -3cm.

Chiều dài = vòng cổ áo + 2cm đường may ở 2 đầu.

Độ xéo của nẹp: nếu độ xéo của vải nẹp nhiều thì khi cặp nẹp vào cổ, đường viền sẽ không bị gãy khúc và dễ bẽ cong theo đường bo của đường tròn hơn.

4/Cách viền:

Trước tiên ta phải ráp sườn vai hai thân lại với nhau.

a/Viền tròn (viền bọc mép):

Đặt bề mặt vải viền úp vào bề mặt thân áo, mép vải viền trùng với mép cổ áo, may dính suốt đường vòng cổ và cách mép vòng cổ một khoảng bằng chiều rộng nẹp viền.

Kéo vải viền phủ trùm qua mép vòng cổ. Sao cho bọc kín mép vòng cổ lại.

Gấp mép vải viền còn lại vào trong. May lọt khe đường may trước. Nhớ gấp mép đường may của 2 đầu nẹp vải viền vào trong cho gọn trước khi may lọt khe.

b/Viền dẹp (viền gấp mép):

Đặt bề mặt vải viền úp vào bề mặt thân áo.

Gấp mép nẹp đinh áo trở ra bề mặt thân áo, cho bề mặt nẹp đinh nằm trên bề trái vải viền.

May dính các lớp vải với nhau suốt đường cổ ra tận mép gấp đinh áo.

Cắt bớt phần vải tưa của đường may cho đều.

Lộn nẹp đinh sang bề trái áo, phần đầu của vải viền cổ sẽ nằm dưới nẹp đinh nên không cần phải gấp mép đường may.Gấp mép đường may còn lại của vải viền úp vào bề trái thân áo và may dính hoặc vắt dính vào thân áo. Nếu vải viền có vắt sổ đường ngoài thì không cần gấp mép vào trước khi may dính hoặc vắt dính vào thân áo.

2.CỔ CHÌA KHOÁ

Chìa khoá chui đầu: cắt nẹp viền cổ theo dạng đường cổ. Độ rộng nẹp viền khoảng 3cm (cắt theo vải xéo)

Chìa khoá cài khuy:

3.CỔ CHỮA V (CỔ TRÁI TIM)

Được thực hiện dưới 2 dạng:

1/ Nẹp viền cổ gấp sang bề trái thân áo:

Nẹp viền cắt theo đường cổ sau + Cổ trước của thân.

2/ Nẹp viền cổ bẻ sang bề mặt của thân áo (cổ bà lai giả):

Nẹp viền cắt theo đường cổ và đường đinh của thân áo.

4.CỔ THUYỀN

Từ cổ tròn căn bản điều chỉnh:

Cổ sau vừa tăng độ rộng, vừa tăng độ sâu.

Cổ trước chỉ tăng độ rộng không tăng độ sâu.

Độ rộng cổ trước = độ rộng cổ sau – (HH’=1cm).

(Giảm bớt độ rộng cổ trước 1cm để khi mặc, cổ không bị thụng hay thừa mà sẽ ôm sát vào thân).

Có thể viền tròn hay dẹp. Hợp với các dạng thân chui đầu.

5.CỔ TRÒN CHUI ĐẦU BUỘC DÂY

Từ cổ tròn căn bản điều chỉnh độ rộng cổ cho phù hợp. Xẻ thêm phần chui đầu dạng thẳng hay khoét cong theo mẫu.

1.Cắt vải:

Đường cổ và đường chui đầu không trừ đường may vì viền bọc mép.

Cắt vải viền canh vải xéo.

Rộng = 2.5 -3cm

Dài = đủ để viền cổ + phần chui đầu + phần thừa buộc nơ.

2.Viền:

Viền bọc mép phần chui đầu trước.

Viền bọc mép suốt vòng cổ, hai đầu có trừ phần thừa ra để may lộn làm phần buộc nơ.

6.CỔ TRÒN HỞ RỘNG

Từ cổ tròn căn bản, điều chỉnh phần rộng theo ý cho họp kiểu.

Độ rộng và độ sâu cổ tuỳ ý.

Có thể viền tròn hoặc viền dẹp.

7.CỔ VUÔNG (CỔ CHỮ U)

Cách vẽ:

8.CỔ BÀ LAI

Là dạng cổ trái tim có cặp nẹp viền rời bọc mép suốt cổ dọc hết đường đinh của thân áo trước.

1/Vẽ cổ áo:

Thân sau:

Vòng cổ khoét rộng thêm 1.5cm, khoét sâu thêm 1cm.

Thân trước:

Không chừa thêm phần cài khuy và nẹp đinh.

Thêm sa vạt 1-2cm.

Vòng cổ EM khoét rộng thêm 1.5cm.

CN = BT = 2cm (BT nằm trên đường lai áo).

Nối MN, khoảng giữa bẻ cong ra 0.5cm, kẻ thẳng từ N -> T.

Thân trước cắt theo đường TNM.

Nhớ thêm phần sa vạt vì có cặp nẹp rồi ở giữa thân để khi mặt áo không bị nhếch lên.

2/Cắt vải nẹp viền cổ và đinh áo (cắt vải thẳng canh xuôi):

Bề ngang = (phần cắt bỏ + 1.5cm cài khuy + đường may) x 2.

= (2 + 1.5 + 1) x 2 = 9cm

Bề dài: đủ để viền lai áo thân trước bên trái vòng qua cổ trước + cổ sau trở xuống đến lai áo thân trước bên phải.

3/Cách viền:

Đặt bề mặt nẹp viền úp vào bề mặt thân áo.

May dính nẹp viền vào thân áo suốt dọc đường đinh + đường cổ áo.

Gấp đôi nẹp viền lại còn bảng rộng độ 3.5cm.

Gấp mép còn lại của nẹp viền úp vào bề trái thân áo và may dính vào thân áo theo đường lọt khe hoặc sát mép đường may trước.