Cách đo – Cách tính vải – Cách vẽ – Cách cắt – Quy trình may

A-CÁCH ĐO: (người lớn & trẻ em)

1. Áo:

Bề dài: đo từ chân cổ sau xuống mông (độ dài tuỳ ý).

Ngang vai: đo từ đầu vai bên trái sang đầu vai bên phải.

Dài tay:

 • Tay ngắn: đo từ đầu vai đến nếp gấp giữa cánh tay ngoài và cánh tay trong.
 • Tay dài: đo từ đầu vai đến phủ mắt cá tay.

Vòng cổ: đo vừa sát quanh vòng chân cổ.

Vòng ngực: đo vừa sát quanh chỗ lớn nhất của ngực. Riêng áo nữ cần cộng thêm 3cm.

Hạ eo: từ chân cổ sau đến trên eo độ 3-5cm.

Hạ chiết ngực: từ chân cổ đến đầu ngực.

Vòng mông: đo vừa sát quanh chỗ nở nhất của mông.

2. Quần:

 • Dài quần: đo từ ngang eo đến mắt cá chân.
 • Hạ gối: từ ngang eo đến trên đầu gối khoảng 3-5cm.
 • Vòng eo: đo vừa sát quanh vòng eo.
 • Vòng mông: đo vừa sát chỗ lớn nhất của mông.
 • Ống quần: tuỳ ý.

B-CÁCH TÍNH VẢI:

Áo

Quần

Vải khổ 0.90m

Người lớn

2 dài áo + 1 dài tay + đường may

2 dài quần + 10cm

Trẻ em

1 dài áo + 1 dài tay + đường may

1 dài quần + 10cm

Vải khổ 1.20m

Người lớn

1 dài áo + 1 dài tay + đường may

1 dài quần + 50cm

Trẻ em

1 dài áo + đường may

Vải khổ 1.60m

Người lớn

1 dài áo + 30cm + đường may

1 dài quần + 10cm

http://phunuonline.info

C-CÁCH VẼ MẪU:

Từ mẫu đã chọn, vẽ từng chi tiết lên vải theo số đo. Nếu gặp những mẫu phức tạp, cần tạo chi tiết mẫu lên giấy trước khi đưa sang vải để cắt theo đúng yêu cầu của mẫu.

Đối với mẫu hàng may đo, cần có số đo trực tiếp, không qua hệ thống cỡ số chọn lọc, khác với hàng may công nghiệp cần có hệ thống cỡ số chọn lọc hoàn chỉnh để triển khai sản xuất hàng loạt và đáp ứng yêu cầu của khách tiêu dùng theo diện rộng.

D-CÁCH CẮT VẢI:

Căn cứ vào các chi tiết mẫu vẽ trên vải, cắt chừa thêm đường may, nếu trong lúc vẽ chưa tính đến đường may.

E-QUY TRÌNH MAY: ráp theo trình tự của quy trình công nghệ

1.Quy trình may áo căn bản:

 • Ráp sườn vai.
 • Ráp sườn thân.
 • May tay áo.
 • Ráp tay vào thân. Ta cũng có thể ráp tay vào thân trước rồi mới ráp đường sườn tay và sườn thân sau.
 • May bâu áo. Đối với áo không bâu thì ta có thể viền bọc mép hay viền gấp mép.
 • Ráp bâu vào thân.
 • May túi hoặc các chi tiết phụ nếu có.
 • May lai áo, lai tay.
 • Làm khuy, kết nút.

2.Quy trình may quần đáy giữa căn bản:

 • Ráp ống quần.
 • Ráp đáy quần.
 • May lai quần.
 • May lưng quần.
 • Luồn thun.

3.Quy trình may quần âu căn bản:

 • May li quần nếu có.
 • May túi quần.
 • Ráp đường hông.
 • Ráp đường ống.
 • May dây kéo.
 • Ráp vòng đáy.
 • May nẹp lưng.
 • May lai quần.

Lưu ý: đối với các áo quần biến kiểu thì cũng áp dụng quy trình trên, ta chỉ cần thêm phần lắp ráp các chi tiết phụ ở giữa quy trình.