Hướng dẫn cắt may áo cánh dơi cổ vuông

1/Cách xếp vải:

Cần 4 miếng vải vuông dài 50cm x 50cm (2 miếng dùng làm tay áo, 2 miếng dùng làm thân áo).

Gấp đôi vải theo đường chéo hình vuông.

2/Cách cắt:

Đặt nếp gấp đôi giữa thân áo và giữa tay áo BK về phía người vẽ.

OB (đường cổ) = OF = 10cm

E là điểm giữa của BF. Nối OE.

AI (sườn tay để hở) = 10cm = AH

IO : đường nách.

HI : sườn thân.

HK: lai áo và lai tay áo.

Tay áo qua các điểm EOIAHK (vải gấp đôi).

Thân áo qua các điểm EOIHK(vải gấp đôi).

3/Quy trình may:

Ráp đường nách OI của thân áo dính với đường nách OI của tay áo.

Ráp sườn thân IH.

Sườn tay AI có thể để hở không ráp hoặc ráp tuỳ ý.

May viền gấp mép cho cổ áo, lai áo và sườn tay.