Dạy cắt may cơ bản quần đáy giữa lưng thun

1/Xếp vải:

Lấy số lớn nhất của bề rộng làm chuẩn để gấp vải, chọn số lớn nhất này tuỳ theo dạng quần.

Quần ống hẹp: gấp vải theo số đo ngang mông + 1-2 cm đường may.

Quần ống thẳng: giống quần ống hẹp.

Quần ống rộng: gấp đôi vải theo số đo rộng ống + 1-2 cm đường may.

Gấp đôi vải theo chiều dài, canh xuôi, bề trái vải ra ngoài, nếp gấp hướng về phía người cắt, lưng quần phía tay phải, lai quần phía tay trái.

2/Cách vẽ:

Đầu vải phía tay phải lùi xuống 2 cm để làm nẹp lưng (đầu vải ở phía cạnh DA)

AB = dài quần = số đo

AC = hạ đáy = ¼ mông + 1/10 mông

AD = ngang eo = ¼ mông +0.5 cm + 1 cm đường may

CE = ngang mông = ¼ mông + 1/10 mông

Lưu ý: Nếu thích mặt sát thì ngang mông = hạ đáy = ¼ mông + 1/10 mông -1 cm.

a/Vẽ đáy quần:

EF = 1/20 mông

Nối FD với FG = 1/3 FD

Nối EG với H là điểm giữa của EG

Nối FH với I là điểm giữa của FH.

Vẽ cong đáy quần qua các điểm DGIF.

b/Vẽ ống quần:

BK = ngang ống = số đo.

Nối EK(đường sườn ống dạng thẳng)

Lưu ý: Quần ống hẹp: chỉnh lại đường sườn ống quần.

O là điểm giữa của EF, nối OK.

ON = 1/3 OK, nối EN khoảng giữa lượn cong vào độ 1-1.5cm.

3/Cắt vải:

Cắt hai thân quần gấp đôi theo đường AB.

Chừa thêm nẹp lưng và nẹp lai theo ý muốn.

Chừa đường may dọc theo đáy và ống quần độ 1 cm.

4/Cách ráp:

Đặt mặt phải của 2 thân quần vào trong. May bề trái vải.

Ráp đường sườn ống quần.

Ráp đường đáy quần.

May nẹp lưng: bẻ lưng quần xuống, may 1 đường song song với đường bẻ với khoảng cách đủ rộng với bề ngang của dây thun, nhớ chừa đường may hở để luồn thun vào.

May lai quần: có thể gập lại và may liền bằng máy hoặc bẻ lai khâu lại bằng tay theo mũi hàng rào.


Hình 1, 2: cách cắt quần ống thẳng và hẹp

Hình 3: thân quần ống hẹp sau khi cắt xong (cắt 2 mảnh).

Hình 4: 1. Ráp đường sườn ống _ 2. Ráp đường đáy quần _ 3. Làm nẹp lưng và lên lai quần.