Hướng dẫn tự học cắt may quần lót nữ

Các bạn đa phần đã biết công thức cắt may quần dài lưng thun cơ bản, nhưng cái quần lót chắc bạn chưa biết công thức cắt may như thế nào. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học cắt may quần lót nữ tại nhà nhé.

1/Cách đo:

Vòng mông: đo vừa sát quanh chỗ nở nhất.

Vòng đáy: đo quanh vòng đáy, từ điểm dưới rốn độ 3-5 cm vòng qua đáy đến dưới thắt lưng độ 3-5 cm.

2/Cách vẽ và cắt:

a/Thân sau (canh vải xéo):

AB = bề dài = hạ đáy = ½ vòng đáy.

AC = ngang eo = ¼ vòng mông + 1 cm

Kẻ CC1 // AB

CC1 = dài hông quần = 10 ->15cm

Vẽ đường ống quần: BH = 1/20 vòng mông – 1cm. Nối HC1; O là điểm giữa. OO1 = 0.5cm. vẽ cong C1O1H được đường ống thân sau.

b/Thân trước (canh vải thẳng):

Aa: giảm xuống 1cm. CD giảm vào 1cm. Vẽ cong aD. Nối DC1 ta được đường hông trước.

Vẽ đường ống quần: OO2 = 5-6cm. Vẽ cong đường ống quần thân trước qua các điểm C1O2H. Các phần còn lại đều giống như thân sau.

*Cách cắt:

Đường eo chừa 2cm để làm nẹp lưng.

Đường ống chừa 0.5cm đường may.

Đáy quần chừa 1cm. (Đường đáy có thể sử dụng vải đôi)

Đường hông chừa 1cm.

3/Miếng lót đáy quần:

BH là đường gấp đôi.

BB1 = 6cm (đường gấp đôi)

HH1 = 3cm

Nối B1H1

*Cách cắt:

Chừa đường may dọc theo HH1 và H1B1

BB1 là đường gấp đôi.

BH là đường gấp tư.

3/Vải viền ống quần:

Viền vải xéo rộng 2 cm.

Chiều dài = vòng ống + 2cm

4/Quy trình may:

Ráp đường đáy quần.

May miếng lót đáy vào thân quần.

Ráp đường hông quần.

Viền đường ống quần.

May nẹp lưng.

Luồn thun vòng eo và vòng ống. Vòng eo luồn thun dẹp, vòng ống luồn thun tròn.

Có thể may đường thun trực tiếp vào đường eo và đường ống không qua giai đoạn cập nẹp vải viền.

Hình vẽ: 1.Miếng lót rời _2. Cách vẽ thân trước và thân sau _3.Thân trước và thân sau sau khi cắt xong.