Tự học cắt may bao tay sơ sinh

1/Cách vẽ mẫu:

 • AB = 11 cm, AD = 9 cm, AA1 = 1.2 cm, DD1 = 0.8 cm, AE = DF = 7.5 cm
 • Từ E kẻ đường thẳng EF //AD và EH = 1/3 EF.
 • I là điểm giữa EH. Từ I J = 1.8 cm
 • K là điểm giữa của HF. Từ KL = 3.5 cm
 • Vẽ ngón tay cái: nối EJ và JH. Tại điểm giữa JH vẽ cong ra 0.5cm.
 • Vẽ phần bàn tay còn lại: nối HL và LF.
 • Tại điểm giữa HL vẽ cong ra 0.7 cm.
 • Tại điểm giữa LF vẽ cong ra 1cm.
 • Nối EA1, điểm giữa vẽ cong ra 0.2 cm.
 • Kẻ thẳng FD1. Nối thẳng A1D1.

Cách cắt mẫu:

 • Cắt 4 miếng cho 2 bàn tay phải và trái. Khi cắt thì cắt từng 2 một, mặt phải úp vào nhau và chừa đều 1 cm đường may.

2/Quy trình may:

 • Lấy 2 lớp, úp 2 mặt phải vào nhau, may ở mặt trái theo đường A1E.
 • Rẽ đường vừa may cho đường này không cộm, bẻ nẹp bìa theo đường D1A1 độ 0.2-0.3cm (bẻ vào mặt trái).
 • Cắt vải may nẹp có bề ngang độ 2cm. Bề dài = 2AD = 2 x 9cm = 18cm
 • May nẹp này ở mặt trái bao tay, đặt cách đường D1A1 độ 1cm, bẻ nẹp còn lại độ 1cm và gấp nẹp cho cách đường MN độ 0.5cm để tiện luồn dây.
 • May dây, dây dài 23cm có bề rộng là 0.5cm
 • Luồn dây vào nẹp đã may.
 • May vòng theo bàn tay EJHLFM và ND1 chừa khoảng MN = 0.5-1 cm lại để kéo dây ra mặt phải bao tay cho dễ.
 • Nhắp góc tại ngón cái H, lộn ra mặt phải, kéo dây ra mặt phải luôn (kết chặt tại góc M và N để không bị tuột khi ta kéo dây bao tay ra).
 • Bao tay bên kia cũng may giống như vậy.
 • Kết lại từng đôi cho giống nhau.

Chú ý: nếu có thun nhỏ, ta có thể quấn thun vào suốt, may dài theo đường nẹp viền khoảng 2 đường may cho bao tay rút lại (không cần phải may nẹp và dây).