Tự học cắt may quần lót bikini cơ bản

BIKINI LƯNG CAO

AB = ½ eo + 4 cm

AD = hạ đáy + 12cm (vải gấp đôi)

BC = hạ đáy +3cm (vải gấp đôi)

E là điểm giữa AB

EF = đường hông = hạ đáy ít hơn 6cm

DG = CH = đường đáy quần = 3 cm

Nối GF và HF. Xem đồ hình để vẽ ống quần.

Để vẽ dạng miếng lót đáy làm dấu 1 điểm 10 cm dọc theo đường DA và 7 cm dọc theo đường CB, vẽ miếng lót đệm trên phác thảo.

Làm dấu giới hạn và sang lại phần hạ đáy để vẽ hoàn chỉnh miếng lót rời.

 

BIKINI LƯNG THẤP

AJ = 10 cm

AK = 12 cm

Vẽ thẳng góc kéo ngang từ K đến BC (K vuông góc với BC)

 

VẢI VIỀN ỐNG QUẦN:

Viền vải xéo rộng 2 cm.

Chiều dài = vòng ống + 2cm

QUY TRÌNH MAY:

Ráp đường đáy quần.

May miếng lót đáy vào thân quần.

Ráp đường hông quần.

Viền đường ống quần.

May nẹp lưng.

Luồn thun vòng eo và vòng ống. Vòng eo luồn thun dẹp, vòng ống luồn thun tròn.

Có thể may đường thun trực tiếp vào đường eo và đường ống không qua giai đoạn cập nẹp vải viền.

 Hình 1: 1. Cách vẽ và cắt thân quần trước và sau dạng lưng cao và thấp_ 2. Miếng lót đáy quần.


Hình 2: Quần bikini lưng thấp đáy rời sau khi cắt xong.


Hình 3: Quần bikini lưng cao đáy rời sau khi cắt xong.