Cách vẽ hoa cẩm tú cầu trang trí áo

Các video trên hướng dẫn các bạn cách phát hoạ hoa cẩm tú cầu trên giấy. Kế tiếp, hướng dẫn các bạn vẽ hoa cẩm tú cầu trực tiếp trên vải. Cuối cùng, hướng dẫn các bạn cách đi màu nước, cách loang màu nước trên vải. Những ai yêu thích vẽ tranh trên vải […]

Đọc tiếp